ENQUESTA SOBRE L’HERÈNCIA DELS JOCS OLÍMPICS DE BARCELONA DE 1992

Biennial2017-temp

Us demanem la vostra col·laboració en la contesta d’un qüestionari senzill de 10 preguntes sobre les expectatives sobre els esdeveniments esportius planetaris, en general, i l’herència dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, en particular, per tal de presentar els resultats principals a la XII European Biennial of Towns and Town Planners que organitza The European Council of Spatial Planners, el proper 29 June 2017 a  Paris & Plaine Commune / Maison des Sciences de l’Homme, sobre el tema monogràfic:

Cities and the Olympic and Paralympic Games, feedback and prospectives,

How can World Events benefit the population hosting them?

Per a Paris és d’importància cabdal disposar d’aquests *retorns i prospectives* perquè volen aconseguir la desitjada nominació olímpica i per això recullen opinions de ciutats que ja els han tingut.  I després de l’extens suplement de l’ARA de diumenge passat sobre els Jocs Olímpics Barcelona92, creiem que una enquesta  feta a un col·lectiu nombrós de professionals de les associacions relacionades amb l’urbanisme i l’ordenació del territori, pot donar alguns resultats sintètics, i també ajudar a la gestió urbana futura de l’Ajuntament i la GenCat.

A cada pregunta o tema hi hem posat uns nivells d’acord o desacord que faci més ràpida la resposta i hem deixat un espai per a comentaris, si escau.

Després de posar les creuetes on pertoqui i els comentaris, si n’hi ha, us agrairem ho envieu a secretaria@fiurb.org, Ja veieu que anem una mica justos de temps i per tant us demanem que contesteu com més aviat millor durant la setmana.

Lògicament ens comprometem a trametre els resultats obtinguts a tothom que heu contestat, com agraïment als minuts que li esteu dedicant.

Amb gràcies a l’avançada, rebeu una salutació ben cordial,

Lluis Brau, Arquitecte – Joaquim Clusa, Economista

QÜESTIONARI

Artículo escrito por

FIU